Co warto wiedzieć na temat wciągników elektrycznych?

Wciągnik elektryczny to jeden z produktów dostępnych w asortymencie firmy Log-System. Poniżej garść przydatnych informacji na jego temat.

Wiele osób zastanawia się, jakiego rodzaju wciągniki wymagają zgłoszenia w celu rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Procedurze odbioru podlegają:

  • wciągniki zasilane napięciem trójfazowym, które są przeznaczone do pracy w normalnych warunkach,
  • wciągniki zasilane napięciem jednofazowym, których udźwig przekracza 1000 kilogramów i które są przeznaczone do pracy w normalnych warunkach,
  • wciągniki ręczne o udźwigu przekraczającym 2000 kilogramów, przeznaczone do pracy w normalnych warunkach,
  • wszystkie wciągniki przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem,
  • wszystkie wciągniki specjalistyczne z napędem mechanicznym.

Powyższe wymagania odnoszą się do wciągników zamontowanych na wciągarkach bramowych lub torach jezdnych.

Wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego Dokumenty w czasie procedury rejestracji wciągnika elektrycznego trójfazowego to:

  • instrukcja eksploatacji oraz konserwacji wciągnika razem z deklaracją zgodności,
  • protokół montażu wciągnika wystawiony przez montażystę z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego,
  • protokół budowlany toru jezdnego albo innego elementu, na którym zamontowany jest wciągnik zezwalający na montaż wciągnika na nim,
  • protokół pomiarów elektrycznych,
  • szkic sytuacji, który w jednoznaczny sposób określa lokalizację wciągnika.

Wciągniki elektryczne łańcuchowe są urządzeniami technicznymi, do obsługi których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a jego tematyka jest ustalana przez komisję kwalifikacyjną, w zależności od rodzaju oraz zakresu kwalifikacji. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Warto wspomnieć tutaj również o pojęciu, jakim jest strefa martwa wciągnika będąca odległością od punktu jego podwieszenia, to jest dolnej półki toru jezdnego w przypadku modeli podwieszanych na wózku jezdnym lub od dna gardzieli oczka górnego, gdy mamy do czynienia z podwieszaniem wciągnika na oczku do dna gardzieli haka dolnego wciągnika przy maksymalnie podniesionym haku.

Bogaty wybór znaleźć można w asortymencie marki: Wciągnik elektryczny Log-System. Kupując jej sprzęt możemy mieć pewność, że będzie on niezawodny i posłuży nam przez długi czas. Szczegółowe informacje na temat wciągników elektrycznych znaleźć można na stronie firmy.