Aktualnie rekrutujemy na stanowiska:

Stanowisko: Specjalista ds. ekonomicznych

Zakres obowiązków:

 • Analiza majątku grupy pod kątem polityki zabezpieczeń dla finansowania grupy.
 • Prowadzenie wykazu zabezpieczeń na majątku Grupy kapitałowej oraz sporządzanie zestawień aktywów nieruchomościowych Grupy Kapitałowej.
 • Prowadzenie wykazu zobowiązań warunkowych wynikających z umów kredytowych, umów poręczeń etc.
 • Przygotowanie dokumentów pod bieżące  i przyszłe umowy kredytowe, leasingowe Spółki takich jak kserokopie dokumentów założycielskich, wnioski, projekcje, współpraca przy sporządzaniu operatów szacunkowych, tworzenie biznes planów, nadzór nad dokumentacją kredytową, udział we wstępnych negocjacjach z przedstawicielami banku, dalsze pilotowanie spraw kredytowych w Spółce,
 • Przestrzeganie kalendarza spraw finansowo-prawnych i terminowe składanie dokumentów do właściwych organów finansowych – umowy kredytowe, warunki emisji obligacji, umowy leasingowe
 • Przygotowanie prezentacji służących pozyskaniu kapitału lub też sprzedaży jakiegoś aktywa. Prezentacje odnoszące się do spółek, jak również poszczególnych składników majątku grupy oraz ich aktualizacja.
 • Przekazywanie do Banków finansujących informacji o sprzedaży lokali mieszkalnych oraz o wynajmie powierzchni komercyjnych.
 • Sporządzenie zbiorczych zestawień wpływów z najmu powierzchni komercyjnych oraz nabywców lokali mieszkalnych oraz ich kontrola
 • Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją wartości mienia
 • Kontrola finansowa umów związanych z realizacją inwestycji zawieranych Wykonawcami oraz Podwykonawcami
 • Przygotowywanie dokumentacji dla podmiotów zewnętrznych w uzgodnieniu z przełożonym
 • Przygotowywanie i aktualizowanie zestawień finansowych

 

Wymagane umiejętności.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne – kierunek finanse i rachunkowość lub bankowość, obsługa pakietu MS Office w tym Excel w stopniu zaawansowanym, mile widziane doświadczenie w dziale finansowym lub banku, wiedza z zakresu instrumentów finansowych w tym kredytów bankowych oraz kredytowania przedsiębiorstw, skuteczność w osiąganiu założonych celów, umiejętność negocjacji, umiejętność analitycznego myślenia kreatywność, proponowanie rozwiązań w zakresie finansowania przedsiębiorstwa

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV (ze zdjęciem) i listu motywacyjnego na adres: praca@wlodarzewska.pl
Prosimy w temacie maila wpisać nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.